Grupla Psikolojik Danışma


Grupla psikolojik danışma; belli bir ortak amacı gerçekleştirmek, duygu, değer ve tutumlarını değiştirmek ve yeni davranışlar öğrenmek için bir araya gelen ortalama 12-15 kişilik gruplara uzman kişilerce verilen profesyonel ve sistematik yardım sürecidir.

Merkezimizde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gruplar oluşturulur. Bu gruplar programın içeriğine göre ortalama 8-12 oturum sürer ve haftada bir 90 dakikalık seanslar halinde yürütülür.Merkezimizde yürütülen grupla psikolojik danışma faaliyetleri:

Kişisel Sosyal Rehberlik
Stresle Başa Çıkma
Çatışma Yönetimi
İletişim Becerileri
Öfke Kontrolü
İyilik Halleri
Özgüven
Atılganlık
Eğitsel ve Akademik Rehberlik
Zaman Yönetimi
Motivasyon
Akademik Erteleme
Akademik Başarı
Mesleki ve Kariyer Rehberliği
Kariyer Amaçları
Kariyer kararsızlığı