Faliyet Çalışmaları

Seminerlerin Düzenlenmesi

Seminer çalışmaları alanında uzman kişiler tarafından belli bir konuya yönelik bireyleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi üniversitemiz bünyesinde öğrencilerin ve personelin ihtiyacına yönelik olmakla beraber bireylerin bireysel anlamda kendilerini tanımaları çevresindeki fırsatların farkına varmaya yönelik merkez çalışanları/alanında uzman davetli misafirler tarafından seminer çalışmaları planlarak düzenlenmektedir. Bu seminer çalışmaları kişisel-sosyal, mesleki, eğitsel olmakla beraber öğrenci ve personelin ihtiyaçları bağlamında planlanmaktadır.

Seçmeli Dersler Açılması

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı bağlamında bireylerin kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel alanda farkındalık kazanmak iletişim becerilerini geliştirmek, akademik anlamda başarılarını artırmak, öğrencilerin yükseköğretime uyumunu kolaylaştırmak ve sağlamak vb. bakımından birçok ders ve psiko-eğitim bulunmaktadır. Bu bağlamda Kırıkkale Üniversitesinde 30.000 üzerinde öğrenci ve çok sayıda ön-lisans, lisan, lisansüstü program bulunmaktadır. Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi üniversitemizde tüm öğrencilere ulaşmak bağlamında, bireylerin her alanda bilgiye ulaşması psikolojik iyi olma hallerini artırmak için, fakülteler ve programlarda seçmeli dersler açılması planlanmaktadır.

Belediyelerle İşbirliği

Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapmakla birlikte, akademik çalışmaları ve bilgileri topluma ulaştırmak, üniversite-toplum işbirliğini sağlamak, toplum düzeyinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarını ulaştırmak, psikolojik anlamda ihtiyaçları olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bilgi vermek için toplum düzeyinde çalışmalar planlamaktadır. Bu bağlamda Kırıkkale Belediyesi başta olmak üzere il-ilçe belediyeleriyle çalışmalar, projeler uygulamayı planlamaktadır.

Kırıkkale’de Faaliyet Gösteren Şirket ve Firmaların Danışma ve Ar-Ge Araştırmaları

Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapmakla birlikte, akademik çalışmaları ve bilgileri topluma ulaştırmak, üniversite-toplum işbirliğini sağlamak, Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren şirket ve firmalar ile işbirliği çalışmaları yapmayı planlamaktadır.

Broşür ve Afiş Çalışması

Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi planladığı çalışmaları öğrenci ve personele duyurmak, merkezin genel ve özel çalışmalarını tanıtmak, için broşür ve afiş çalışmaları planlamaktadır.

Bülten Çalışmaları

Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok alanda programlar düzenlemektedir. Merkezimiz yaptığımız çalışmaları tanıtmak, akademik ve alanla ilgili rehberlik ve psikolojik alanında bireylere yönelik yazınsal çalışmaları ulaştırmak için yılda 2 kez bülten çalışması yapacaktır.

Üniversite Birim Ve Bölümlerinde Yapılacak Tanıtımlar

Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; merkezi tanıtmak, yaptığı ve planladığı çalışmalar hakkında bilgi vermek için Üniversite fakülte ve programlarında bilgilendirme çalışmaları yapacaktır.