Bireysel Psikolojik Danışma


Bireyle psikolojik danışma; bireyin kendini anlaması, tanıması, çevresindeki olanakları fark etmesi ve doğru kararlar vererek kendini gerçekleştirmesi yönünde bireye uzman kişilerce verilen profesyonel ve sistematik yardım sürecidir.

Merkezimizde bireyle psikolojik danışma kapsamında başvuran tüm bireylere bir ön görüşme yapılır. Ön görüşme sonrasında kişi ilgili uzman kişiye yönlendirilir ve belirlenen gün ve saatte psikolojik danışma süreci başlar. Psikolojik danışma süreci ortalama 6-8 oturum sürer ve haftada bir 45-50 dakikalık seanslar halinde yapılır.

Merkezimizde yürütülen bireysel psikolojik danışma faaliyetleri:

Kişisel Sosyal Alan
Stresle Başa Çıkma
Çatışma Yönetimi
Öfke Kontrolü
İyilik Halleri
Amaç belirleme ve yönetme
Kendini tanıma
Benlik saygısı
Eğitsel ve Akademik Alan
Motivasyon
Akademik Erteleme
Akademik Başarı
Meslek ve Kariyer Alanı
Kariyer Amaçları
Kariyer kararsızlığı