AMACIMIZ


Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanındaki güncel ve çağdaş yaklaşımlar ile Kırıkkale Üniversitesi öğrenci ve personeli merkezinde bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak, seminerler ve psiko-eğitimler ile sağlıklı, uyumlu, üretken bireyler için çalışmalar planlamak ve yürütmektir.

Merkezimiz, Kırıkkale Üniversitesindeki diğer ilgili akademik birimler ile işbirliği içinde yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili Ar-Ge çalışmaları, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve psiko-eğitimler vermek; üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, iyilik hallerinin arttırılması, ders başarılarının arttırılması, üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.